Scholenactie Oxfam: fair klimaatbeleid

Tijdens de Week van de Fair Trade in oktober kunnen scholen natuurlijk niet ontbreken! Daarom organiseert Oxfam-Wereldwinkels een scholenactie voor het lager, secundair én hoger onderwijs, telkens onder het motto ‘Wereldburgers maken wereldburgers’. Scholen kunnen lespakketten, plaktattoos en een heleboel leuke actiesuggesties verkrijgen en meedingen naar leuke prijzen.

IK STRIJD VOOR EEN FAIR KLIMAATBELEID

In de regio's waar de klimaatcrisis nu al zwaar toeslaat, vernielen droogte, overstromingen en orkanen vele gewassen. Zo verliezen lokale gemeenschappen hun belangrijkste voedsel- en inkomstenbron. Tegelijkertijd vervuilt grootschalige, industriële landbouw de bodem en maakt deze minder vruchtbaar. De boeren en boerinnen bevinden zich in een kwetsbare positie. De armoede neemt toe.

Rijke landen zijn veruit het meest verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Zij moeten hun uitstoot dringend en drastisch verminderen en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen steunen, zodat die zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatcrisis en duurzame landbouwpraktijken zoals agro-ecologie implementeren.

Fair Trade-verbintenissen zoals prijzen op basis van productiekosten, voorfinanciering en handelsrelaties op lange termijn garanderen kleine landbouwproducenten betere prijzen en meer economische stabiliteit. Dat is essentieel voor de aanpassing aan de klimaatverandering. Fair Trade maakt deel uit van de rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis. Universele rechten als veilige arbeidsomstandigheden en een billijke vergoeding staan centraal in het engagement. Maar ook respect voor het milieu maakt daar deel van uit: vermindering van de CO2-uitstoot, vermindering van de waterbehoefte, bescherming van bossen en verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Ten slotte stelt het gegenereerde inkomen boeren in staat zich aan te passen aan het steeds extremere klimaat dat hun gewassen bedreigt.

Doe mee!
Voeren we samen strijd voor een fair klimaatbeleid? Stimuleer jouw leerkrachten en/of leerlingen om samen de hele school te informeren over dit onrecht. Doe het met een ludieke, laagdrempelige actie die zo veel als mogelijk scholieren (en burgers) prikkelt. Op die manier roep je samen met ons ministers en bedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen.